Myślisz, że jedynie w naszym języku występują zapożyczenia z j. niemieckiego? Nic bardziej mylnego! W językach naszych sąsiadów również widzimy wpływy polskiej kultury i języka na słownictwo i gramatykę. Oto kilka przykładów polonizmów w j. niemieckim:

ogórek – die Gurke

granica – die Grenze

mazurek (jak utwór muzyczny) – die Mazurka

ułan – der Ulan

horda – die Horde

pierogi – die Piroggen

Zapożyczenia występują również w całych zwrotach, np.: usiąść na swoich czterech literach – sich auf seine vier Buchstaben setzen lub tu leży pies pogrzebany – hier liegt der Hund begraben.

Powyższe słowa oraz zwroty stanowią jedynie przykłady polonizmów. Znasz inne, podobne wyrażenia? Świetnie! Twoja nauka będzie jeszcze prostsza!

Zapisz się na kurs!


    Wybierz godzinę kontaktu:    Dodaj komentarz