W CKO stosujemy metodę ,,Niemiecki na co dzień”, czyli uczymy nie tylko gramatyki, ale całych zwrotów. Zobacz, jak to działa!

 Jeżeli chcemy się przedstawić, mamy w j. niemieckim kilka możliwości. Oto wybrane z nich:

– Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Anna Nowak. (Chciałabym się przedstawić. Jestem Anna Nowak)

– Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ich heiβe Anna Nowak. (Pozwoli Pan/Pani, że się przedstawię. Nazywam się Anna Nowak)

– Mein Name ist Anna Nowak. (Nazywam się Anna Nowak)

Przedstawiając się w sytuacji zawodowej możemy usłyszeć np.: Klein von der Firma Kaefer (Klein z firmy Kaefer).

Jeżeli chcemy kogoś przedstawić, możemy powiedzieć:

– Ich möchte Frau Schmidt vorstellen (Chciałbym przedstawić Panią Schmidt).

– Darf ich Sie bekannt machen? (Czy mogę Państwa przedstawić)

W CKO stosujemy metodę ,,Niemiecki na co dzień”, czyli uczymy nie tylko gramatyki, ale całych zwrotów. Zobacz, jak to działa!

 Jeżeli chcemy się przedstawić, mamy w j. niemieckim kilka możliwości. Oto wybrane z nich:

– Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Anna Nowak. (Chciałabym się przedstawić. Jestem Anna Nowak)

– Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ich heiβe Anna Nowak. (Pozwoli Pan/Pani, że się przedstawię. Nazywam się Anna Nowak)

– Mein Name ist Anna Nowak. (Nazywam się Anna Nowak)

Przedstawiając się w sytuacji zawodowej możemy usłyszeć np.: Klein von der Firma Kaefer (Klein z firmy Kaefer).

Jeżeli chcemy kogoś przedstawić, możemy powiedzieć:

– Ich möchte Frau Schmidt vorstellen (Chciałbym przedstawić Panią Schmidt).

– Darf ich Sie bekannt machen? (Czy mogę Państwa przedstawić)

Zapisz się na kurs!


    Wybierz godzinę kontaktu:

    Dodaj komentarz