Przez wieleset lat język niemiecki do tego stopnia różnił się na poszczególnych obszarach pod względem pisowni, wymowy i innych elementów języka, że nie można było mówić o obowiązującym wzorze językowym. W każdym księstwie mówiono trochę inaczej, dlatego pierwszy słownik języka niemieckiego powstał dopiero w 1781 roku, a nie było to jeszcze ujednolicone wydanie.

Punktem przełomowym było znormalizowanie j. niemieckiego w XIX wieku. W 1880 roku Konrad Duden opublikował ,,Ortographisches Wörterbuch der deutschen Sprache”. Pozycja ta została uznana za dzieło opisujące powszechnie obowiązujące normy językowe dopiero ponad 20 lat później – w roku 1901.

Do tej pory jednojęzyczny słownik Duden uchodzi za publikację prezentującą zbiór powszechnie obowiązujących reguł i jest regularnie aktualizowany.

Zapisz się na kurs!


    Wybierz godzinę kontaktu:    Dodaj komentarz